متخصص گوش حلق بینی / جراح پلاستیک بینی و صورت

نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی

 

نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی در دست جراحان ،مقداری متفاوت است .روش چسب بینی که در ذیل توضیح داده می شود برای رسیدن به یک بینی نرمال می باشد .در روش های رایج چسب زدن بینی که توسط بسیاری ازجراحان دیگر توصیه می شود، این اشکال وجود دارد که چسب اولی که زیر نوک بینی  زده میشود، به پره های بینی فشار اورده ،روی آن چین ایجاد می کند و نمای غیر طبیعی در ناحیه پره های بینی ایجاد می کند.

در روشی که اینجا توضیح داده می شود این اشکال وجود ندارد.

بعد از عمل هر يک روز در ميان مي توانيد به حمام برويد وبعد از خيس خوردن کامل چسب بيني ، ان را از روي يوست برداريد و با شاميو بچه يا صابون ملايم روی بيني خود را بشوييد . بعد از استحمام و خشک کردن بدين صورت چسب ميزنيد:

 

1- ابتدا يک چسب به ناحيه زير نوک بيني مي زنيد . زاويه چسسب زدن حدود 45 درجه نسبت به خط روي قوز(dorsum) بيني مي باشد ومستقيم موازي با ان نيست .

  نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی

2- سيس يک چسب را از وسط (عرض) نصف مي کنيد وروي ناحيه نوک بيني مي زنيد .

نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی

3- مجددا يک چسب نيمه ديگر روي نوک بيني کمي بالاتر از چسب قبل مي زنيد .

نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی

4- سيس يک چسب کامل روي سطح بالاتر از نوک بيني مي زنيد . 

نحوه چسب زدن بینی بعد از عمل بینی

 

نکته :هيچ کدام از چسب ها را محکم نمي زنيد .

5-سِپس در ناحيه بالاتر از ان نيز چسب زدن را تکرار مي کنيد (بدون فشار).

چسب زدن بینی بعد از عمل بینی

چسب زدن بینی بعد از عمل بینی