متخصص گوش حلق بینی / جراح پلاستیک بینی و صورت

خدمات درمانی

سينوزيت چيست ؟

عـفـونـت، التـهـاب و تـورم مـخـاط يـک يـا تـمام سينوسهاي مجاور بيني اطلاق ميگردد. سينوزيت، به‌خصوص سينوزيت مزمن، از شايع‌ترين بيماري‌هاي دستگاه تنفسي در کل دنياست.

ادامه مطلب

عمل بلفاروپلاستی (جراحي زيبايی پلک)

از نظر زيباشناسی چشم ها مهمترين جزو صورت هستند. چشم ها نشان دهنده سن فرد و منعکس کننده حالات هيجانی و خلقی وی هستند.

ادامه مطلب

اندوسکوپی سینوس

آندوسکوپی سینوس وبینی امروزه برای درمان تشخیص و درمان بیماریهای بینی و سینوس استفاده می شود .مشکلات مخاطی مربوط به بینی و بعضی دیگر از بیماری های مربوط به بینی كه در MRIو CTاسكن به راحتی تشخیص داده نمی‏ شوند، به راحتی با آندوسكوپ قابل شناسایی می‏باشند

ادامه مطلب

بیماری های بینی

واکنش هاي ناشي از ازدياد حساسيت که به واکنش هاي " آلرژيک" موسومند، بيش از صد و پنجاه سال است که شناخته شده اند. بيماريهاي آلرژيک از جمله آلرژي بيني در نتيجه پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني بدن به عوامل خارجي ايجاد مي شود. آلرژي مي تواند بر اندامهاي مختلف اثر بگذارد، اما بيني از شايع ترين مکان هاي بروز آلرژي است. در اين نوشتار ضمن بيان چگونگي پيدايش آلرژي بيني و علل ايجاد کننده آن، به راه هاي پيشگيري از اين بيماري اشاره مي شود.

ادامه مطلب

بیماری های اطفال

واکنش هاي ناشي از ازدياد حساسيت که به واکنش هاي " آلرژيک" موسومند، بيش از صد و پنجاه سال است که شناخته شده اند. بيماريهاي آلرژيک از جمله آلرژي بيني در نتيجه پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني بدن به عوامل خارجي ايجاد مي شود. آلرژي مي تواند بر اندامهاي مختلف اثر بگذارد، اما بيني از شايع ترين مکان هاي بروز آلرژي است. در اين نوشتار ضمن بيان چگونگي پيدايش آلرژي بيني و علل ايجاد کننده آن، به راه هاي پيشگيري از اين بيماري اشاره مي شود.

ادامه مطلب

بیماری های گوش

واکنش هاي ناشي از ازدياد حساسيت که به واکنش هاي " آلرژيک" موسومند، بيش از صد و پنجاه سال است که شناخته شده اند. بيماريهاي آلرژيک از جمله آلرژي بيني در نتيجه پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني بدن به عوامل خارجي ايجاد مي شود. آلرژي مي تواند بر اندامهاي مختلف اثر بگذارد، اما بيني از شايع ترين مکان هاي بروز آلرژي است. در اين نوشتار ضمن بيان چگونگي پيدايش آلرژي بيني و علل ايجاد کننده آن، به راه هاي پيشگيري از اين بيماري اشاره مي شود.

ادامه مطلب

پولیپ و آلرژی

واکنش هاي ناشي از ازدياد حساسيت که به واکنش هاي " آلرژيک" موسومند، بيش از صد و پنجاه سال است که شناخته شده اند. بيماريهاي آلرژيک از جمله آلرژي بيني در نتيجه پاسخ بيش از حد دستگاه ايمني بدن به عوامل خارجي ايجاد مي شود. آلرژي مي تواند بر اندامهاي مختلف اثر بگذارد، اما بيني از شايع ترين مکان هاي بروز آلرژي است. در اين نوشتار ضمن بيان چگونگي پيدايش آلرژي بيني و علل ايجاد کننده آن، به راه هاي پيشگيري از اين بيماري اشاره مي شود.

ادامه مطلب