متخصص گوش حلق بینی / جراح پلاستیک بینی و صورت

خدمات درمانی دیگر

در کلینیک دکترمجید نمازی فر خدمات درمانی زیر ارائه می شود:

. تشخیص و درمان الرژی وحساسیت بینی

.درمان بیماریهای سینوس شامل: سینوزیت حاد ومزمن

.اندمسکوپی سینوس جهت درمان پولیپ بینی ،سینوزیت های مزمن

.درمان مشکلات تنفسی وانسداد بینی

.درمان سردرد های با منشاء سینوس وبینی